: : Forside

 : : Merete Hilden CV

 : : Coaching

 : : Supervision

 : : Organisationsudvikling

 : : Familiebehandling

 : : Stresshåndtering

 

 

 

 : : Kontakt

 

 

: : F o r s i d e

Velkommen til Merete Hildens hjemmeside.

Jeg henvender mig til medarbejdere og ledere, der arbejder med socialt sårbare grupper af børn, unge, familier, misbrugere og psykisk syge.

På de næste sider kan du læse mere om mit tilbud. Du er naturligvis meget velkommen til at rette henvendelse for en nærmere drøftelse af,  hvordan vi kan finde et tilbud, der netop dækker dit behov.

Jeg tilbyder min assistance indenfor coaching, supervision, organisationsudvikling og stresshåndtering

Min baggrund for at tilbyde ovenstående er mange års erfaring indenfor undervisning, ledelse og praktisk socialt arbejde.

Jeg tror på at al udvikling på såvel det individuelle,
gruppe som organisationsniveau, sker gennem dialog og videnstilegnelse i anerkendende fora.

Alle har brug for positive relationer til kolleger og ledere.
Et godt samarbejdsklima er forudsætningen for at mennesker og institutionerne kan udvikle sig.